altitude

 • 101altitude indicator — aukščio rodytuvas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. altitude indicator; height indicator vok. Höhenanzeiger, m; Höhensichtgerät, n rus. указатель высоты, m pranc. indicateur altimétrique, m; indicateur d’altitude, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 102altitude effect — aukščio efektas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. altitude effect vok. Höheneffekt, m rus. высотный эффект, m pranc. effet d’altitude, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 103altitude curve — aukščio kreivė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. altitude curve; altitude line; isohypse vok. Höhenkurve, f; Höhenlinie, f; Isohypse, f rus. высотная кривая, f; изогипса, f pranc. courbe de niveau, f; isohypse, f; ligne de niveau, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 104altitude line — aukščio kreivė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. altitude curve; altitude line; isohypse vok. Höhenkurve, f; Höhenlinie, f; Isohypse, f rus. высотная кривая, f; изогипса, f pranc. courbe de niveau, f; isohypse, f; ligne de niveau, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 105altitude orbitale — orbitos aukštis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. orbital altitude vok. Orbitalhöhe, f rus. высота орбиты, f; орбитальная высота, f pranc. altitude orbitale, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 106altitude angulaire — kampinis aukštis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. angular altitude vok. Winkelhöhe, f rus. угловая высота, f pranc. altitude angulaire, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 107altitude critique — kritinis aukštis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. critical altitude vok. kritische Höhe, f rus. критическая высота, f pranc. altitude critique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 108altitude acclimatization — prisitaikymas prie slėgio lygio statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Lėtas organizmo prisitaikymas prie slėgio, ilgesnį laiką būnant žemo atmosferos slėgio sąlygomis. atitikmenys: angl. altitude acclimatization pranc. accoutumance à l’altitude …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 109altitude barométrique — barometrinis lygis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Lygis, nustatytas barometriniu aukščiamačiu atsižvelgiant į slėgio lygį ir apskaičiuotas remiantis standartinės atmosferos dėsniais. atitikmenys: angl. barometric altitude pranc. altitude… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 110altitude chamber — hipobarokamera statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kamera, naudojama slėgiui sumažinti iki tokio, kuris pasiekiamas kylant aukštyn. Šios kameros yra naudojamos mokymui ir tyrinėjimams. atitikmenys: angl. altitude chamber; decompression chamber;… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas